เตรียมส่งเครื่องลูกค้าอีก 3 เครื่อง

Palletizer 3 เครื่องพร้อมส่งมอบวันนี้