เครื่องพิมพ์พร้อมแปะสติกเกอร์บนกล่อง

  • สำหรับพิมพ์รายละเอียดบนสติกเกอร์เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ดด้วยเครื่องพิมพ์แล้วลอกแปะลงบนกล่อง
  • สามารถแปะได้ทุกด้านของกล่อง
  • สามารถนำไปติดตั้งกับคอนเวเยอร์ที่ลูกค้ามีอยู่ได้

ลักษณะการติดและตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะสติกเกอร์บนพาเลท

  • สำหรับพิมพ์รายละเอียดบนสติกเกอร์เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ดด้วยเครื่องพิมพ์แล้วลอกแปะลงบนพาเลทที่พันฟิล์มมาแล้ว

ลักษณะการติดและตัวอย่างผลิตภัณฑ์