เครื่องพิมพ์พร้อมแปะสติกเกอร์บนกล่อง

  • สำหรับติดด้านบนบนภาชนะผิวเรียบเช่นกล่อง ซอง ฝากระปุกหรือภาชนะอื่นที่รูปร่างคล้ายๆกัน
  • สามารถนำไปติดตั้งกับคอนเวเยอร์ที่ลูกค้ามีอยู่ได้

ลักษณะการติดและตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียด…

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะสติกเกอร์บนพาเลท

  • สำหรับติดด้านบนบนภาชนะผิวเรียบเช่นกล่อง ซอง ฝากระปุกหรือภาชนะอื่นที่รูปร่างคล้ายๆกัน
  • สามารถนำไปติดตั้งกับคอนเวเยอร์ที่ลูกค้ามีอยู่ได้

ลักษณะการติดและตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียด…