เครื่องติดสติกเกอร์

เครื่องติดสติ๊กเกอร์แบบติดด้านข้าง 2 ด้านพร้อมกัน

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะสติกเกอร์

เครื่องซ้อนกล่อง ถุง กระสอบบนพาเลท

เครื่องจ่ายพาเลทอัตโนมัติ

คอนเวเยอร์แบบลูกกลิ้ง

สไปเดอร์โรบอท